Welkom bij Corona Borealis

Onze organisatie.

Bezoekadres sterrenwacht:
Breulylaan 3
6905 DZ Zevenaar

Postadres sterrenwacht:
Benedendorpstraat 18
7038 BC Zeddam

e-mail: vstw.corona.borealis@gmail.com

Bank: NL92 ABNA 0422 4391 42 t.n.v. Penningmeester Corona Borealis.

Kamer van koophandel Arnhem nr: 41046373.

Het bestuur

Privacyverklaring


View Larger Map - Google Earth

Wij heten u van harte welkom op onze website en hopen dat u door dit bezoek meer interesse krijgt in wat zich boven ons hoofd afspeelt. De sterrenhemel, het heelal.... maar natuurlijk ook dichter bij huis, onze planeet, ons huis in die grote "lege" ruimte.

Stichting Volkssterrenwacht "Corona Borealis" is in 1977 opgericht. De doelstelling van de Stichting Corona Borealis is tweeledig. Ten eerste: het populariseren van de astronomie voor een breed publiek. Ten tweede: amateur astronomen de gelegenheid geven hun hobby zo goed mogelijk te beoefenen, onder andere door het ter beschikking stellen van apparatuur, door kennisuitwisseling en het organiseren van evenementen.

De Stichting is gehuisvest aan de Breulylaan 3 in Oud-Zevenaar.

Als ons werkgebied wordt beschouwd: Arnhem en omgeving. Deze omgeving wordt begrensd door de werkgebieden van andere volkssterrenwachten, die zich bevinden in Lochem, Bussloo, Nijmegen, Amersfoort en Goch-Kleve net over de Duitse grens.

Corona-Borealis-Jan-2010-2.jpg

Home