Planetarium Toldijk gered!

Gepubliceerd op 23-05-2011

Het Achterhoeks Planetarium in Toldijk.

Toldijk - Toen Henk Olthof vorig jaar op 28 juni overleed, dreigde het Achterhoeks Planetarium te verdwijnen. Dankzij een groep enthousiaste vrijwilligers is het gelukt om dit planetarium weer aan het draaien te krijgen en kunnen er weer bezoekers ontvangen worden. Omdat de eerste gebouwen en bouwsels al bijna 40 jaar oud zijn, moet er veel gebeuren om dit unieke planetarium voor de toekomst te behouden.

Er wordt inmiddels druk gewerkt aan de oprichting van een ‘Steunstichting Achterhoeks Planetarium Henk Olthof' en een aantal vrijwilligers heeft al heel veel opgeknapt. Ook De Lionsclub Steenderen heeft een keer op een zaterdag meegeholpen om de buitenkant schoon te maken. Waar het de vrijwilligers en de nog op te richten stichting aan ontbreekt is geld. Vanuit de dorpsbelangenvereniging Toldieks Belang is daarom een subsidie aangevraagd bij het Coöperatiefonds van de Rabobank Graafschap-Noord. Inmiddels heeft een jury, bestaande uit leden van de Ledenpanels en Ledenraad alle projecten bekeken en beoordeeld.
Het project Achterhoeks Planetarium is door de jury positief beoordeeld en er is al een subsidie toegekend van 7525 euro. Dit is 70 % van het totale bedrag dat aangevraagd is. Om de overige 30% nog in de wacht te slepen kunnen de leden van de Rabobank vanaf 21 mei hun stem uitbrengen op één van de 4 genomineerde projecten. Toldieks Belang en de Steunstichting in oprichting willen daarom iedereen die lid is van de Rabobank en die het Planetarium van Henk Olthof een warm hart toe draagt, oproepen om hun stem op dit project uit te brengen. Stemmen kan tot 11 juni. Wie rekeninghouder is bij de Rabobank maar nog geen lid, kan altijd nog lid worden. Het lidmaatschap is gratis. Log, om een stem uit te kunnen brengen of om aan te melden als lid, in op de volgende website: www.rabobank.nl/graafschap-noord.
Toldieks Belang en de Steunstichting zijn ontzettend blij met het al toegekende bedrag, maar het zou nog mooier zijn als ze al hun plannen kunnen realiseren met betrekking tot het opknappen en in stand houden van dit unieke planetarium.

Meer informatie over dit planetarium is te vinden op de website:
www.achterhoeksplanetarium.nl.

Terug naar het nieuwsoverzicht