De Koepel beëindigt activiteiten

Gepubliceerd op 05-12-2013

Persbericht 2 december 2013 Stichting De Koepel beëindigt activiteiten.

Persbericht 2 december 2013

Stichting De Koepel beëindigt activiteiten.

Het bestuur van Stichting De Koepel gevestigd te Utrecht, heeft besloten om per 1 januari a.s. al haar activiteiten te beëindigen en de stichting te ontbinden. Het tijdschrift Zenit en de jaarlijks verschijnende Sterrengids worden overgenomen door uitgeverij Stip Media te Alkmaar. De Landelijke Sterrenkijkdagen zullen door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde worden voortgezet.
Stichting De Koepel werd in 1973 opgericht om bij te dragen aan de popularisering van de sterren- en weerkunde, ruimteonderzoek en aanverwante wetenschapsgebieden in Nederland en het ondersteunen van de amateursterrenkunde. Daar hebben De Koepel en haar medewerkers in de afgelopen decennia ook met veel enthousiasme en succes aan gewerkt. Een belangrijk onderdeel van de activiteiten werd de uitgave van het tijdschrift Zenit en de jaarlijks verschijnende Sterrengids en Sterren & Planeten. In het verleden werd hiernaast onderwijsprogramma's en voorlichting verzorgd. De stichting verzorgde ook een (web)winkel en organiseerde activiteiten als de Landelijke Sterrenkijkdagen en Astrobeurs.
In de afgelopen jaren zijn tal van media en websites zowel nationaal als internationaal bij gaan dragen aan de popularisering van weer- en sterrenkunde, onder andere door het bieden van betrouwbare en toegankelijke informatie voor een breed publiek. Een positieve ontwikkeling, al betekende dit tevens dat de specifieke positie van De Koepel werd verzwakt. Dit had ook gevolgen voor de financiële mogelijkheden van De Koepel, die naast inkomsten uit activiteiten, sinds 1991 geen subsidie meer ontving. Het blijkt thans onmogelijk om de activiteiten voort te zetten in een financieel gezonde exploitatie. Onlangs is met uitgeverij Stip Media overeengekomen dat deze het maandblad Zenit gaat voortzetten en het jaarboek Sterrengids (en mogelijk ook het jaarboek Sterren & Planeten). Eerder besloot het bestuur al om de algemene informatieverstrekking te beëindigen. De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde zal de Landelijke Sterrenkijkdagen voortzetten. Momenteel wordt nog bezien waar de resterende activiteiten en dan met name de winkel, ondergebracht kunnen worden. Voor de vier medewerkers is - helaas onvermijdelijk - ontslag aangevraagd c.q. zal hun detachering vanuitandere organisaties worden beëindigd. De Koepel werkte samen met de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde
(KNVWS), de Landelijk Samenwerkende Publiekssterrenwachten (LSPS) en de Jongerenwerkgroep voor Sterrenkunde (JWG) en heeft een samenwerkingsverband met Sonnenborgh - museum en sterrenwacht.
Met dit besluit worden de waardevolle activiteiten van De Koepel in de afgelopen decennia afgesloten dan wel overgedragen. Het bestuur bedankt de huidige en vroegere medewerkers en vrijwilligers nadrukkelijk voor hun enthousiasme, vakkundigheid en inzet. Mede dankzij hen staat de popularisering van weer- en sterrenkunde, ruimteonderzoek en aanverwante vakgebieden in ons land op een hoog niveau.


Utrecht 2 december 2013

 

Terug naar het nieuwsoverzicht