Augustus

Geschreven door Karel Wolters 

 
Maandoverzicht augustus 2018

Vanaf nu hebben we ook in onze contreien weer astronomisch donkere nachten, de Zon gaat meer dan 18 graden onder de horizon en als de Maan dan niet op is, is het echt donker.
Mercurius bereikt op 26 aug. haar grootste westelijke elongatie (afstand tot de Zon). Ze is vanaf 20 aug. 's-ochtends boven de oostelijke horizon te vinden. Aangezien de ecliptica een vrij grote hoek met de horizon maakt, komt Mercurius meer dan anderhalf uur vóór de Zon op. Gebruik eventueel een verrekijker om haar op te sporen, maar de kijker op tijd weer opbergen.
Venus is nog aan de avondhemel vrij laag boven de westelijke horizon te vinden.
Mars en Saturnus staan 's-avonds laag in het zuiden en Jupiter is in het zuid-westen te vinden, volgende maand verdwijnt ze in de zonnegloed.
Planetoïde Vesta is deze maand met een verrekijker te zien, ze is van 6e en later 7e magnitude. Ze bevindt zich ± 10 graden ten westen (rechts) van Saturnus, dus ook vrij laag boven de horizon. (Een verrekijker beeldveld is ± 5 graden).
Deze maand trekt de Aarde door de stofbaan die is achtergelaten door de komeet Swift-Tuttle, de stofdeeltjes die in de atmosfeer van de Aarde terecht komen geven aanleiding tot de meteoorzwerm der Perseïden. Het maximum van de zwerm valt in de nacht van 12 op 13 aug., maar ook enkele dagen voor en na is de activiteit al verhoogd. De meteoren zijn snel en geven nalichtende sporen. Komt een meteoor uit een andere richting dan Perseus dan is ze van een andere (kleinere) zwerm of het is een sporadische meteoor. Een andere komeet (Giacobini-Zinner) is deze maand aan de nachthemel te vinden. Aan het eind van de maand wordt een magnitude 7 verwacht en dan is een verrekijker voldoende. Heel misschien is op een heel donkere plaats een stofstaartje te zien. De komeet beweegt door de sterrenbeelden Cassiopeia, Giraffe en Voerman, de laatste dagen van de maand komt ze in de buurt van Capella, maar dan is de Maan ook weer verschenen.

Op 6 aug. om 3 uur staat de Maan 10 graden ten zuiden van de Pleiaden. De volgende ochtend rond 4 uur staat ze 5 graden ten oosten van Aldebaran. Op 9 aug. om 20 uur passeert het kleine planeetje Athamantis (m 10.4) de ster theta Pegasus (ook:Biham; m 3.7) op 3 boogminuten afstand. Rond elf uur staan ze beiden een graad of twintig boven de z-oostelijke horizon. De coördinaten van de ster zijn: RA 22ʰ10ᵐ;Decl. 06°12´.
Even vóór elven (22ʰ58´) begint de maan Io van Jupiter over het planeetoppervlak te trekken, en is dan in een kleine telescoop niet meer te zien en op datzelfde ogenblik eindigt de overgang van maantje Europa aan de tegenovergestelde rand en wordt dan dus weer zichtbaar (na een tijdje).
Van 12 op 13 aug. en enkele dagen eerder en later kunnen we hopelijk genieten van de Perseïden.
Op 14 aug. om 15 uur staan de smalle maansikkel en Venus op 6° afstand van elkaar boven de z-oostelijke horizon. Als de atmosfeer goed doorzichtig is, kan Venus overdag met een verrekijker te zien zijn. De Maan staat 36 graden boven de horizon en Venus 12 maandiameters eronder.
Van 17 t/m 23 aug. is de Maan in de buurt van resp. Jupiter, Antares, Saturnus en Mars. Kijk elke dag rond kwart over tien 's-avonds.
Middernacht van 21 op 22 aug. is Algol in een minimum van haar helderheidscyclus. Ze staat op dat moment 25° boven de n-oostelijke horizon. Gedurende vijf uur neemt haar helderheid daarna weer toe.
Op 25 aug. is er in een kleine kijker gedurende 40 minuten maar één satelliet van Jupiter te zien, nl. Callisto van 21ʰ19´ tot 21ʰ59´. Dan komt Ganymedes vanachter de planeet te voorschijn. De andere twee maantjes zitten dan nog voor en achter Jupiter. (vgl. 9 aug.).
Op 28 aug. om 12 uur is Mars stationair en herneemt daarna weer haar normale baan tussen de sterren door in oostelijke richting.

Home