Naar aanleiding van de prachtige presentatie van Dr. Saskia Bosman over Astrobiologie schreef Ko Bakker het volgende stukje:

 

Gehaktmolen


Soms waant een mens zich ineens in andere tijden. Tijden van heel lang geleden bedoel ik, veroorzaakt door een beeld dat die herinnering aan vroeger oproept. Herken je dat?

Bij mij ging dat zo: plotseling meende ik een gehaktmolen te zien van mijn opa. Mijn opa was namelijk slager en ik zie hem nog gehakt maken. En dan te bedenken dat het net leek of ik die gehaktmolen op de sterrenwacht zag, geprojecteerd op het scherm dat aan de muur hing. Mijn opa zou nu meer dan 130 jaar zijn geweest als hij niet ... nou ja, je weet wel wat ik bedoel. En die gehaktmolen ligt natuurlijk ook allang op de schroothoop.

Nu terug naar het heden, naar de sterrenwacht Zevenaar op 31 oktober jl.

Ik luisterde naar een voordracht van dr. Saskia Bosman. Bioloog is ze en haar verhaal ging over Astrobiologie: "Naar welke levensvormen zoeken we?" en zijn die levensvormen ook mogelijk op andere manen en planeten binnen ons eigen, maar ook in andere zonnestelsels? Ja dus! Let op, het is mogelijk zei Saskia. Via DNA, RNA, exoplaneten, Herzsprung-Russel diagram, enz. enz. wist ze haar publiek (de zaal was terecht vol!) een avond lang te boeien.

Astronomie is meer dan sterretjes, maantjes, komeetjes, enz. Astronomie is ook buiten ons eigen kringetje andere astronomie tegenkomen. Biologie is ook buiten ons eigen kringetje andere biologie tegenkomen. Saskia gaf een opsomming van welke een- en meercellige organismen gevonden zijn die onder extreme omstandigheden kunnen overleven. In het DNA van enkele organismen is zelfs arsenicum gevonden, nota bene een zwaar giftige stof.

Vele plaatjes van cellen, bacillen, en organismen ondersteunden haar betoog, onder andere een beerdiertje dat zich onder extreme omstandigheden weet te handhaven en wel eens een ruimtereis zou kunnen overleven. Het beerdiertje heeft een weken lange blootstelling overleefd in het luchtledige en de extreem lage temperatuur van de ruimte. Ze hebben deze beestjes in een luchtdoorlatende doos buiten de ISS gehangen.

Oh ja ... die gehaktmolen, hoe zat het daar toch mee?

Ooit een beerdiertje gezien? Moet je die snuit van dat beest zien. Beestje moet ik zeggen, ze worden niet groter dan 0,5 mm. En die snuit van dat beestje deed me denken aan de gehaktmolen van opa.

Beerdiertje.jpg

Een daverend applaus was haar terechte beloning. Haar optreden smaakt naar meer! 

Ko Bakker