FAQ - Veel gestelde vragen:

Waar vind ik de PDF bestanden van gegeven presentaties?
Kies "Website overzicht" - "PDF bestanden"

Waar vind ik de e-mail adressen van de bestuursleden? 
Kies "Over ons" - "Het bestuur"

Staat er een planetarium op deze website?
Kies "Website overzicht" - "Planetarium"

Waar vind ik de activiteiten voor de jeugd?
Kies "Onderwijs" 

Wat doet de sterrenwacht zoal voor de jeugd?
Kies "Website overzicht" - "Jeugdactiviteiten"

Ik heb een mooie astronomie-video gevonden op het internet, kan die op de website gezet worden?
Ja, mail de link dóór naar de webmaster.

HIER KAN UW FAQ STAAN!