Cursus sterrenkunde 2020   VANWEGE COVID19 IS DEZE CURSUS AFGELAST!

De vakantie is weer voorbij. De scholen zijn weer begonnen, wij hebben het voornemen om de ten gevolge van corona afgebroken cursus sterrenkunde weer op te pakken en af te ronden. De lezingen zullen op onze sterrenwacht plaats vinden van 20.00 tot 22.00 uur.
In onze sterrenwacht dienen natuurlijk de regels voor corona in acht te worden genomen.
Wij vragen bij binnenkomst of u corona-gerelateerde klachten hebt en u moet per keer uw naam op een lijst zetten en we houden 1,5 m afstand.
Gezien de ruimte is er plaats voor maximaal 11 personen.
Een persoon achter de bar, een persoon als spreker en dan kunnen er dus nog negen deelnemers plaats nemen.
Er kunnen dan drie personen tegen de linkerwand zitten, drie personen tegen de rechterwand en drie in het midden plaats nemen.
Kort en goed: er is plaats voor 9 deelnemers in het u bekende zaaltje van onze sterrenwacht.
Natuurlijk kan men indien gewenst hierbij een mondkapje of een gezichtsscherm opzetten.

Kosten.
U bent niet verplicht alle zes avonden te bezoeken. Per avond brengen wij 9 euro in rekening.
U dient uw deelname uiterlijk de vrijdag voorafgaande aan de cursusavond te reserveren (per e-mail of telefonisch). Uiteraard kunt u in geval van gezondheidsklachten kosteloos annuleren.

Indien blijkt dat er meer dan 9 belangstellende voor een avond zijn dan zullen wij in overleg met u een tweede bijeenkomst voor die avond regelen. (we splitsen dan de groep)

De zes bijeen komsten zijn op:
1e ma. 28 september Afstanden in de ruimte.
2e ma. 5 oktober De Melkweg en andere sterrenstelsels..
3e ma. 26 oktober Geboorte evolutie van sterren.
4e ma. 2 november Sterresten , zwarte gaten.
5e ma. 16 november Expansie van het heelal, donkere energie.
6e ma. 30 november Oerknal en afsluiting.

Tot slot in overleg een kijkavond.

Wilt u ons s.v.p. laten weten of u voornemens bent één of meerdere avonden te bezoeken dan krijgen wij alvast een idee op hoeveel deelnemers wij bij benadering kunnen rekenen.

Wij hebben er ontzettend veel zin in en hopen u allen snel weer te zien.


Henk Knoester en Henk Meuter

Graag reactie naar:
H.K.Meuter
026-3615861
0623971903
hmeuter@hotmail.com